Engelsholm Højskole

På Engelsholm Højskole har vi i foråret 2016 haft et samarbejde med Digital Bureauet om drejebog og produktion af en række PR-film dels til vores hovedfagslinjer og dels en generel højskolefilm om Engelsholm – både på dansk og i en norsk udgave.

Vi er meget tilfredse med resultatet – både den tekniske kvalitet af filmene og også historiefortælling, som i vores tilfælde kræver fornemmelse for både den kreative faglige dimension af højskolelivet og det almene samvær, som kostskolelivet fordrer. 

Når det er lykkedes så godt, skyldes det, at bureauet har været grundige og opsøgende i deres forudgående research og derfor har formået at skabe et udtryk, der er letfordøjeligt men ikke overfladisk.

Filmene roses fra alle mulige sider og er blevet en vigtig del af vores reklamestrategi.

Jakob BonderupForstander, Engelsholm Højskole